Bố Nồi BRT

 Bố Nồi BRT Exciter 135 (5 Lá)  Bố Nồi BRT Exciter 135 (5 Lá)
350,000₫
 Bố Nồi BRT Exciter135 4 Số (4 Lá)  Bố Nồi BRT Exciter135 4 Số (4 Lá)
240,000₫
 Bố Nồi BRT Exciter150 (4 Lá)  Bố Nồi BRT Exciter150 (4 Lá)
320,000₫
 Bố Nồi BRT Honda Wave Dream 100  Bố Nồi BRT Honda Wave Dream 100
280,000₫
 Bố Nồi BRT Kevlar Axelo, Sport 120  Bố Nồi BRT Kevlar Axelo, Sport 120
350,000₫
 Bố Nồi BRT Kevlar Jupiter Xăng Cơ  Bố Nồi BRT Kevlar Jupiter Xăng Cơ
400,000₫