Lòng Exciter

 Lòng BRT Ceramic + Piston 57mm Exciter  Lòng BRT Ceramic + Piston 57mm Exciter
3,300,000₫
 Lòng BRT Ceramic + Piston 62mm Exciter  Lòng BRT Ceramic + Piston 62mm Exciter
3,300,000₫
 Lòng BRT Ceramic 57mm Exciter ( không ron )  Lòng BRT Ceramic 57mm Exciter ( không ron )
2,100,000₫
 Lòng BRT Ceramic 62mm Exciter ( không ron )  Lòng BRT Ceramic 62mm Exciter ( không ron )
2,100,000₫