Các BASE MAP lập trình sẵn

Các BASE MAP lập trình sẵn

File nén các bộ tổng hợp Map lập trình sẵn của ECU BRT Juken 5 và Juken 5 Pro, Link tải Google Drive, anh em vào tải về và giải nén ra để sử dụng. 

Lưu ý sử dụng đúng file cho đúng loại ECU để tránh việc mở file bị lỗi

===> Link tải bộ map dành cho các ECU Juken 5 Basic và Juken 5 Pro (file nén)

===> Link tải bộ map dành cho các ECU Juken 5+ Basic Racing Turbo và Juken 5+ Pro Racing Turbo (file Nén)

Đang xem: Các BASE MAP lập trình sẵn