Họng Sonic/ Winner

 Họng xăng BRT 32mm Sonic/ Winner/ Winner X  Họng xăng BRT 32mm Sonic/ Winner/ Winner X
1,600,000₫
 Họng xăng BRT 34mm Sonic/ Winner/ Winner X  Họng xăng BRT 34mm Sonic/ Winner/ Winner X
1,600,000₫
 Sensor TPS BRT Winner/Sonic/CBR 150  Sensor TPS BRT Winner/Sonic/CBR 150
550,000₫